Meer buitenlandse spelers in voetbalteams van EG-landen

BRUSSEL, 13 april - Vertegenwoordigers van de Europese voetbalunie (UEFA) en de Europese Gemeenschap (EG) hebben na een jarenlange discussie een compromis gesloten over het aantal buitenlanders, dat in een profteam mag worden opgenomen.

Vanaf volgend jaar hebben de clubs in de twaalf aangesloten landen de mogelijkheid vijf buitenlandse spelers op te stellen. Twee van de vijf buitenlanders dienen minimaal vijf jaar in het betreffende land te spelen. De voetbalbonden van de individuele lidstaten zijn vrij deze twee basisregels soepeler toe te passen. Tot dusver bepaalde elke bond de eigen spelregels ten aanzien van het aantal buitenlanders.

In Nederland zijn op dit moment twee buitenlanders per team toegestaan. Na twee jaar worden de geimporteerde spelers volgens de reglementen van de KNVB als “voetbal-Nederlander” beschouwd. Het voorgenomen besluit lekte in Brussel uit. Verwacht wordt, dat de Europese commissie en het uitvoerend comite van de UEFA volgende week het voorstel zullen aannemen. (Reuter)