Kritiek op winstdeling; Vakbondsleden wijzen akkoord ABN-Amro af

ROTTERDAM, 13 APRIL. De leden van drie van de vier vakbonden die betrokken zijn bij de fusie van ABN en Amro hebben het principe-akkoord over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden afgewezen.

Dienstenbond CNV en Unie BLHP brachten gisteren hun kritiek op het akkoord, waarover zij eerder met de directies in beginsel overeenstemming hadden bereikt, na ledenraadpleging naar buiten. Ook de Dienstenbond FNV wijst nu het akkoord onder druk van de leden af.

De vereniging voor hoger personeel (VHP) stemt als enige van de vier bonden in met het gelijktrekken van de arbeidsvoorwaarden.

De belangrijkste kritiek van de vakbondsleden - het gaat vooral om werknemers van de ABN - richt zich op de voorgenomen bevriezing van de winstdelingsregeling en de nieuwe functie-beoordeling.

Deze week rondde bestuurder D. Hamaker van de Dienstenbond FNV, de grootste bond bij ABN-Amro, de ledenraadpleging af. De leden - drieduizend ABN-ers en vijftienhonderd Amro-ers- hebben de bond opdracht gegeven de onderhandelingen te heropenen en zijn desnoods bereid actie te voeren.

De onderhandelingscommissie van de VHP heeft de afgelopen week de nieuwe arbeidsvoorwaarden aan de leden voorgelegd. Onderhandelaar H.

van Hoof concludeert dat er 'in totaliteit geen sprake van afwijzing van het plan' is. Ondanks enkele kanttekeningen van ABN-ers over bevriezing van het tantieme toonden de VHP-leden - vierhonderd personeelsleden van ABN en vijfhonderd van Amro - instemming met de plannen die voor het hoger personeel van de nieuwe bank gunstiger lijken uit te vallen.

FNV-er Hamaker zegt niet verrast te zijn over de uitspraak van VHP maar hij denkt niet dat de houding van de VHP nieuwe onderhandelingen met de raad van bestuur in de weg zal staan. “De VHP zal zeker meedoen omdat er ook voor haar nog verbeteringen zijn te halen” zegt Hamaker.

Naast de mening van de vier bonden weegt ook de stem van de centrale ondernemingsraden van ABN en Amro zwaar. De voorzitter van de COR-Amro, S. Kempees, liet begin april al weten het volledige pakket van nieuwe arbeidsvoorwaarden te verwerpen. De COR-ABN treedt pas 25 april naar buiten met een uitspraak. Maar na vier bijeenkomsten in het land zegt voorzitter T. Smits “te proeven dat men toch wat moeite heeft met tantieme en functiewaardering”.

Bij de bonden en de COR van beide banken leeft de verwachting dat het overleg met de raad van bestuur aan het eind van volgende week zal leiden tot nieuwe onderhandelingen. “Het zal wel heel vreemd moeten lopen als de raad van bestuur niet meer met ons wil praten” zegt Hamaker. Een woordvoerder van de bank wilde vrijdag vooruitlopend op het overleg alleen kwijt dat de bank het pakket 'alleszins aanvaardbaar' vindt.