Hulpactie VS voor Koerden in Turkije

FRANKFURT-MOSKOU, 13 april - Het Amerikaanse leger zal 3.500 militairen en medisch personeel naar Turkije sturen om daar te helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Irak. Een militaire woordvoerder heeft dat gisteren in Frankfurt gezegd.

Een deel van de hulptroepen bestaat uit reservisten die in de Verenigde Staten worden opgeroepen, een ander deel is afkomstig van de vloot in de Middellandse Zee en van bases in Duitsland en Italie. Meer dan 50 helikopters maken deel uit van de operatie. “Deze troepen zullen de grootste Amerikaanse hulpoperatie in de moderne militaire geschiedenis in versneld tempo voortzetten”, aldus een verklaring van het Europese commando van het Amerikaanse leger in Frankfurt. Turkije heeft bevestigd dat de VS bezig zijn met een grootschalige actie om de meer dan 500.000 gevluchte Koerden te helpen.

De Sovjet-Unie heeft intussen verklaard tegen de vorming van veiligheidszones voor de Koerden in Irak te zijn. Het denkbeeld, zo stelde gisteren een woordvoerder in Moskou, is “absoluut onwenselijk”.

Vitali Tsjoerkin, de woordvoerder van het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken, zei gisteren op een persconferentie in Moskou dat de instelling van een veiligheidszone voor de Iraakse Koerden een inperking betekent van de Iraakse soevereiniteit op een gedeelte van het grondgebied van Irak. Aangezien dat gebeurt zonder instemming van de Iraakse regering is, zo zei Tsjoerkin, de voorgestelde maatregel in strijd met het handvest van de Verenigde Naties; als zodanig komt de vorming van veiligheidszones neer op “een absoluut onwenselijk precedent”. Tsjoerkin zei dat dit niets afdoet aan “de bezorgdheid”

van Moskou over de ontwikkelingen rond het Koerdische probleem. Het idee van speciale veiligheidszones voor de Koerden in Irak is afkomstig van de Britse premier John Major en is onderwerp van informeel overleg tussen de leden van de Veiligheidsraad. Onder de raadsleden die zich tot dusverre tamelijk gereserveerd hebben opgesteld over het plan bevinden zich de Verenigde Staten, al hebben zowel president Bush als premier Major getracht de meningsverschillen te bagatelliseren.

Major zei gisteren nog dat zijn plan “niet dood” is en dat hij van plan is te blijven ijveren voor een toevluchtsoord voor de Koerden, “in welke vorm dan ook”. “Iedereen die elke dag ziet wat er gebeurt weet in zijn hart dat het juist is de Koerden die steun te geven. De benaming kan me niet schelen, het kan me ook niet schelen hoe het gebeurt. Waar het me om gaat is dat er een internationale verplichting bestaat die de internationale gemeenschap moet nakomen en Groot-Brittannie zal blijven proberen haar daartoe te bewegen,” aldus Major.

Iran heeft de VS gisteren toestemming gegeven Koerdische vluchtelingen die de wijk naar Iran hebben genomen, vanuit de lucht van hulpgoederen te voorzien. Dat heeft minister Baker gisteren het Rode Kruis in Geneve bericht. Iran meldde gisteren dat inmiddels meer dan een miljoen Koerden de Iraaks-Iraanse grens zijn overgestoken. Er komen er naar schatting 20.000 per dag bij. Slechts eenderde van de nieuwkomers kan door Iran worden ondergebracht. De weersomstandigheden in het gebied zijn abominabel.

Inmiddels heeft World Food Program, een VN-organisatie, laten weten genoeg toezeggingen te hebben ontvangen om de Koerdische vluchtelingen een maand lang te kunnen voeden. Het overgrote deel van de toegezegde voedselhulp zou binnen twee dagen in Turkije en Iran aankomen. (AFP, Reuter)