Gehoorbeschadiging

Volgens een onderzoek van de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Beveiligingsdienst bij 25 motoragenten hebben motorrijders een reele kans op blijvende gehoorbeschadiging.

Niet alleen door het motorlawaai, maar vooral door het windgeruis treedt een uitermate grote lawaaibelasting op.