Frankrijk maakt plan voor ondergrondse rondweg om hoofdstad

PARIJS, 13 april - Rondom Parijs zal 150 kilometer ondergrondse autoweg worden aangelegd. Bijna de helft van de 'boulevard peripherique', de fameuze, ruim dertig kilometer lange rondweg rondom de hoofdstad, waarop menig Nederlandse vakantieganger wel eens een uurtje met zijn auto heeft stilgestaan, zal worden verdubbeld door onder de bestaande weg een nieuwe tunnel aan te leggen. Dit zijn twee spectaculaire plannen om de groei van het autoverkeer in Parijs en het Ile de France, de regio rondom de hoofdstad, in de komende kwart eeuw op te vangen.

Over de verdubbeling van het zuidelijk deel van de peripherique - van de Porte d'Auteuil in het zuidwesten tot de Porte de Bagnolet in het oosten - valt binnenkort het officiele besluit van de Parijse gemeenteraad. Het plan voor de ondergrondse autoweg, die zal aansluiten op het bestaande autowegenstelsel rondom de Franse hoofdstad, is nog slechts een voorstel van de regionale raad van het Ile de France. In beide gevallen zullen de automobilisten moeten betalen voor het gebruik van de nieuwe tunnels, waarschijnlijk ongeveer twee franc (68 cent) per kilometer.

De aanleg van de ondergrondse autoweg rondom de Franse hoofdstad zal 60 miljard franc (20 miljard gulden) kosten en 25 jaar in beslag nemen. De nieuwe weg, die hier en daar op vijftig meter diepte ligt en elke 2,5 kilometer een afslag krijgt, zal de belangrijkste groeikernen rondom de hoofdstad - Roissy, het oosten van Parijs, Orly, Boulogne-Billancourt en La Defense met elkaar verbinden en aansluiting geven op de bestaande A-86, de 'peripherique' van het Ile de France, en La Francilienne, een gloednieuwe autoweg ten zuiden van Parijs.

De aanpak van het vervoersprobleem in het Ile de France waar dagelijks 21 miljoen verplaatsingen (per auto en openbaar vervoer) plaatshebben en naar verwachting 28 miljoen in 2015, wijkt sterk af van die in Nederland. Discussies over rekeningrijden, tolheffing en elektronische verkeersgeleiding worden uitsluitend door deskundigen gehouden en hebben plaats in de boezem van de regionale raad. In december kwam deze raad, waarin departementen, gemeenten en andere lokale overheden zijn vertegenwoordigd met een soortgelijk verstrekkend plan voor het treinvervoer, met als belangrijkste onderdeel de aanleg van een spoorweg, Orbitale genaamd, die zich over 170 kilometer in een spiraal rond de hoofdstad zal slingeren.

De vervoersplannen hebben als belangrijkste uitgangspunt dat de groeipolen rondom de hoofdstad gemakkelijk bereikbaar moeten zijn, zowel per snelle lokale treinen als over de weg. Het Ile de France zal in 2015 twaalf tot dertien miljoen inwoners tellen, tegen ruim tien miljoen nu. Om in werk, huisvesting, onderwijs enzovoorts te voorzien voor de 70.000 mensen waarmee de bevolking van de regio jaarlijks zal groeien, is in opdracht van de regering een nieuw schema voor de ruimtelijke ordening opgesteld, dat vorige week is bekend gemaakt.

Vijf 'nieuwe steden', zoals Melun-Senart ten zuiden en Marne-la-Vallee ten oosten van Parijs, zullen het grootste deel van de bevolkingsaanwas op moeten vangen. Het schema zal pas na de regionale verkiezingen in het voorjaar van 1992 zijn definitieve vorm krijgen.

    • Jan Gerritsen