Forum Demokrasi in Indonesie mag geen politiek bedrijven

JAKARTA, 13 april - Het pas opgerichte Forum voor Democratie mag van de Indonesische regering zijn gang gaan als het zijn naam veranderd en zich onthoudt van politieke activiteiten. Dat zei een hoge ambtenaar van het ministerie van binnenlandse zaken deze week na een onderhoud met Forum-voorzitter Abdurrahman Wahid. Zijn initiatief stuit binnen de regering op wantrouwen, maar krijgt in de pers en in het parlement een warm onthaal.

Vorige week werd in Jakarta de oprichting aangekondigd van het Forum Demokrasi, een initiatief van 45 intellectuelen en zakenlieden, die zich voornemen door middel van discussie, onderzoek, publicaties en andere “opvoedende arbeid” in de Indonesische samenleving “een democratisch bewustzijn aan te kweken”.

De reacties van de autoriteiten geven blijk van ongerustheid. Coordinerend minister van politiek en veiligheid Sudomo zei “de noodzaak van een dergelijke beweging niet in te zien”. Woordvoerder van de strijdkrachten Nurhadi Purwosaputro noemde het Forum “overbodig”. De denkbeelden van de oprichters kunnen net zo goed via de bestaande politieke en maatschappelijke organisaties worden geventileerd, aldus Nurhadi.

Het eerste gesprek met de autoriteiten had deze week plaats. Voorzitter Abdurrahman Wahid sprak met Harisoegiman, de directeur-generaal voor sociale en politieke aangelegenheden van het ministerie van binnenlandse zaken. Van hem kreeg Wahid te horen dat het forum alleen mag opereren als het zijn naam verandert, zich onthoudt van politieke activiteiten, niet als oppositiegroep fungeert, het lidmaatschap openstelt voor alle burgers en suggesties en verzoeken aan de regering doet toekomen via de “bestaande democratische instellingen”, te weten het parlement en de politieke partijen.

Wahid verzekerde zijn gesprekspartner dat de groep zichzelf ziet als discussieforum, niet als pressiegroep of massa-organisatie en geen ambities heeft om een politieke partij te worden.

Het weekblad Tempo ondervroeg een aantal vooraanstaande Indonesiers over Forum Demokrasi. De meeste reacties bleken opvallend welwillend.

Een bestuurslid van de regeringspartij Golkar erkende dat “de democratie bij ons nog in ontwikkeling is” en achtte het niet alleen de taak van politieke partijen of de regering maar van alle burgers om daaraan bij te dragen. Een lid van de legerfractie in het parlement toonde groot vertrouwen in oprichter Wahid en noemde het initiatief “heel normaal”.

Woordvoerders van de twee niet-regerende politieke partijen reageerden eveneens positief. Een bestuurslid van de islamitische PPP meende dat de geboorte van het Forum voor Democratie de regering in een lastig parket heeft gebracht.