'EG-belasting niet snel harmoniseren'

DEN HAAG, 13 APRIL. De werkgeversorganisaties VNO en NCW wijzen snelle harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de Europese Gemeenschap van de hand. Die stellingen betrokken de grote ondernemersorganisaties gisteren op de Belastingadviseursdag in Den Haag.

NCW-directeur prof.drs. J. Weitenberg meent dat zelfs binnen een Europese Monetaire Unie (EMU) kleine verschillen in het regime voor de vennootschapsbelasting tussen lidstaten mogelijk moeten zijn.

VNO-secretaris Timmermans (fiscale zaken) wil eerst concurrentieverstorende factoren in de diverse winstbelastingstelsels verwijderen alvorens een Europese vennootschapsbelasting in te voeren.

Directe baten voor de Europese kas mogen daaruit aanvankelijk slechts mondejesmaat worden geput.

Opmerkelijk was dat de wetenschappelijke inleider, prof.dr. S. Cnossen, pleitte voor het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief (35 procent) als Europees minimumtarief. Hij wil verder vooralsnog de richtlijnen voor bepaling van de fiscale winst niet harmoniseren.

VNO-secretaris Timmermans viel hem daarin bij en wees erop dat de Nederlandse belastinginspecteur in vergelijking met buitenlandse collega's soepeler omspringt met het begrip “goed koopmansgebruik”.

Daardoor kan de fiscale winst in Nederland lager uitvallen dan in andere EG-landen. Ook de in Nederland ruime deelnemingsvrijstelling spreekt Timmermans zo aan, dat die in Europa zou moeten worden ingevoerd voordat harmonisatie kan plaatsvinden. (ANP)