De laatste opgave luidde: pas een spreekwoord of ...

De laatste opgave luidde: pas een spreekwoord of gezegde anders toe. J. van Dijk uit Burgum meldt dat dit een oud verschijnsel is. De 'andermansspreuk' komt al voor bij 'De Sprekwirden fen Burmania (Carel Georg van), uit 1614.

Het Genootschap Onze Taal schreef een wedstrijd uit, en dr. C.

Kruyskamp schreef een boekje over Apologische Spreekwoorden, schrijft L.A. Rang uit Frederiksoord.

Ook Wim T. Schippers, mijn tafelgenoot, heeft deze vorm in de VPRO-gids beoefend, zegt D.T. den Hamer uit Utrecht.

Wellicht daarom zeer veel inzendingen, waaruit het moeilijk kiezen was, want wat is beter, humor of spitsvondigheid?

EERSTE PRIJSA. Zeevaarder, Haskerhorne Hij sloeg de hand aan de ploeg en kwam bij met tien hechtingen.

'Kom je over de hond dan kom je over de staart', zei de vlo die nodig naar achteren moest.

An African chief bought a golden throne like the one he had seen in Buckingham Palace and put it up in the rafters in his hut...The thing collapsed and the moral of the story is: 'Those who live in grass houses should not stow thrones.'

'Wij moeten botje bij botje leggen', sprak de antropoloog. De preek was zo saai dat ze voor het zingen de kerk uitgingen.

Hij heeft de kok horen fluiten maar weet niet waar de lepel hangt. 'Dat heeft niet veel om het lijf', zei hij, het naaktstrand overziend.

TWEEDE PRIJSW. Delwel, Valkenswaard Gelijke monniken, gelijke kapper.

Het leven begint bij 40, mille. Hij haalde zijn gram, zelfs rond de Zeedijk toch nog zo'n 200 piek.

Ik sloeg een modderfiguur; wie het was kon ik natuurlijk niet goed zien.

DERDE PRIJSRein Broere, Valkenswaard 'Een gewaarschuwd man telt voor twee', bedacht de man die het etiket op een Amerikaanse whiskyfles zat te lezen - en hij schonk zichzelf opnieuw in.

'Toen voelde hij zich een ander mens' - en gunde dat mens ook een borrel.

'De beste stuurlui staan aan wal', wist de kapitein en hij plukte zijn man van de kade.

'In het land der blinden is Eenoog koning', zei ik tegen de dove en hij gaf me een knipoog.

EERVOLLE VERMELDINGEN: J. Ros, Hoogeveen 'Ledigheid is des duivels oorkussen', zei de kastelein en hij schonk nog eens in.

'De tijd zal 't leren', zei de student toen zijn horloge in het bierglas viel.

'Dat brengt leven in de brouwerij', zei de Trappist toen de Abt ging trouwen.

Mevr. A.M. Remmer, Baarn De avond viel, en bleef liggen.

K. Drexhage, Middelie Twee honden vechten om een been, de derde gaat er ras mee heen.

nu heb ik er nog een. M. Kal, Amsterdam Twee vergeten meer dan een!

J.D.J. Rinck, Zwijndrecht 'Doe niet zo afgezaagd', zei de barkeeper toen de houthakker weer eens zijn '10 bier voor de houtzagerij' met zijn duim en pink bestelde.

'Akkoord', zei de gitarist en speelde een toegift. 'Cherchez la femme', zei de Fransman tegen zijn hond.

'Daar kraait geen haan meer naar', sprak de poelier en slachtte de kip.

De nieuwe opgave voor Woordspel 16 is bedacht door J. van der Meulen, Laren en luidt: Geef een cryptogrammatische omschrijving van een woord.

Voorbeelden: overweg - dat is helemaal niet dichtbij, riep hij.

deur - naar binnen, maar dan boerser. Inzendingen voor donderdag a.s. naar Woordspel 16, redactie NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam.

Prijs: 3 boekenbonnen van (f) 50,-.

    • G.L.Van Lennep