Benzine per 1 juli 24,6 cent duurder

DEN HAAG, 13 april - Autorijden op benzine wordt per 1 juli 24,6 cent duurder. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. De benzine-accijns gaat met 20,8 cent omhoog; inclusief de BTW betekent dit een prijsverhoging van bijna een kwartje per liter. De eerder aangekondigde verhoging van de motorrijtuigenbelasting van gemiddeld 135 gulden gaat voor auto's die op benzine rijden niet door.

Het openbaar vervoer wordt in stad en streek per 1 augustus duurder.

De prijzen van de strippenkaarten gaan met 3 procent omhoog. Dit betekent dat bijvoorbeeld een kaart met 15 strips 30 cent duurder wordt. Volgend jaar komt daar voor de tarieven in het openbaar vervoer, inclusief de trein, een verhoging van 6 procent bij.

De accijns op diesel gaat 1 juli met 7 cent omhoog. Voor auto's die op diesel rijden, stijgt met ingang van dezelfde datum de motorrijtuigenbelasting wel; gemiddeld met 300 gulden. Voor auto's die op LPG rijden, waarvoor geen accijns bestaat en ook niet wordt ingevoerd, gaat de motorrijtuigenbelasting met nog iets meer omhoog.

De fiscale kosten van de auto stijgen door deze maatregelen gemiddeld met 34 procent.

Pag. 3:

CDA en PvdA akkoord met duurder vervoer

De regeringsfracties CDA en PvdA lieten gisteravond weten dat zij instemmen met zowel de accijnsverhogingen voor de auto als de prijsstijgingen in het openbaar vervoer. Minister Maij-Weggen (verkeer) stelde vast dat met deze maatregelen zij haar verkeers- en vervoersplannen voor de komende jaren, die vooral zijn gericht op investeringen in het openbaar vervoer, kan uitvoeren.

De accijnsverhogingen die per 1 juli worden ingevoerd, gelden ook voor 1992. In 1993 zal een nieuwe verhoging volgen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de afspraken die in de EG over het niveau van accijnzen zullen worden gemaakt.

Het openbaar vervoer wordt zowel in 1993 als in 1994 nog eens met ten minste 6 procent in prijs verhoogd. Waarschijnlijk komt daar nog meer bij. Eerder had Maij-Weggen voorgerekend dat het afzien van de extra strip als prijsverhoging in het stad- en streekvervoer ter compensatie tariefstijgingen van 10 tot 12 procent zou vergen. De tariefverhogingen die 1 augustus en 1 januari ingaan, betekenen dat de strippenkaart volgend jaar in vergelijking met nu ruim 9 procent duurder zal zijn. De minister maakte gisteravond duidelijk dat het openbaar vervoer voor de jaren '93 en '94 nog via tariefmaatregelen een gat van 90 miljoen moet dekken, zonder al over percentages te spreken.

D.J. Vossers, secretaris van het samenwerkende stadsvervoer, vindt de maatregelen van het kabinet een verbetering ten opzichte van eerdere plannen, maar noemde de tariefstijgingen nog altijd fors. Maij-Weggen hoopt dat de efficiency-onderzoeken die de openbaar-vervoerbedrijven hebben aangekondigd, geld opleveren. In 1993 wil zij de combikaart invoeren, een kortingkaart voor automobilisten die een abonnement op het openbaar vervoer nemen. Ook dat moet de opbrengsten in het openbaar vervoer verhogen.