Bank Van Haften Labouchere verdubbelt winst

Bank Van Haften Labouchere (onderdeel van verzekeringsconcern Aegon) heeft in 1990 een winst na belastingen geboekt van 5,9 miljoen gulden tegen 3 miljoen gulden het jaar er voor.

Vorig jaar verkreeg Van Haften Labouchere de status van algemene bank na de integratie van de Nederlandse activiteiten van J.P. Morgan Nederland.

De baten stegen met 32 procent tot 16,3 miljoen gulden. De provisie-inkomsten stegen daarbij van 8,8 miljoen tot 9,2 miljoen gulden. Het balanstotaal kwam eind 1990 uit op bijna 720 miljoen gulden tegen 434 miljoen gulden een jaar eerder.

De directie verwacht voor het lopende boekjaar een “zeer aanzienlijke stijging van inkomsten en resultaten”.