Asielzoekers worden door BVD benaderd

DEN HAAG, 13 april - De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) biedt in sommige gevallen asielzoekers een verblijfstitel voor Nederland aan als zij bereid zijn als informant op te treden.

In andere gevallen worden hen juist moeilijkheden bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning in het vooruitzicht gesteld als zij de gevraagde medewerking aan de veiligheidsdienst weigeren. Dat zegt het onderzoeksbureau Jansen & Janssen in een morgen te verschijnen brochure “De vluchteling achtervolgd” over het benaderen van asielzoekers door de BVD. Het onderzoeksbureau baseert zijn conclusies op de reconstructie van ongeveer 70 BVD-benaderingen van asielzoekers in de afgelopen jaren. De Tweede Kamerleden Stoffelen en Middel (PvdA) hebben minister Dales (binnenlandse zaken) inmiddels gevraagd de zaak te onderzoeken.