Akkoord over wijziging van vakkenpakket HAVO, VWO

DEN HAAG, 13 april - Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met de nota van staatssecretaris Wallage (onderwijs) waarin een andere indeling van het voortgezet onderwijs wordt voorgesteld. De notitie van de staatssecretaris kwam vorige week al in de publiciteit.

Een van de opmerkelijkste veranderingen die in de nota staan aangekondigd, is dat het vakkenpakket in het HAVO en VWO onderwijs veel meer verplichtende onderdelen krijgt. Leerlingen zullen in het vervolg moeten kiezen uit vier combinaties, die in de nota van Wallage worden aangeduid als “doorstroomprofiel”. Elke combinatie bestaat uit een deel dat verplicht is voor alle leerlingen, een deel dat aleen verplicht is voor de leerlingen die de desbetreffende combinatie hebben gekozen en een vrij te kiezen deel. “Dit betekent een beperking van de vrijheid van vakkenpakketkeuze voor de leerling, maar biedt dezelfde leerling een steviger basis voor de aansluiting op en succes in het hoger onderwijs”, aldus een persbericht van het ministerie van onderwijs.

De vier combinaties waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn: natuur en techniek; natuur en gezondheidszorg; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. De belangrijste reden voor de nieuwe onderwijshervorming is het hoge aantal uitvallers in het hoger onderwijs. Bovendien zal de nieuwe structuur er volgens Wallage toe leiden dat in het onderwijs minder omwegen worden gemaakt. Zo komt het nogal eens voor dat leerlingen van het HAVO, via een middelbare beroepsopleiding in een hoger beroepsopleiding belanden.

In de nota stelt de staatssecretaris verder nog dat docenten en schoolleiding zoveel mogelijk “eigen beleidsruimte” moeten hebben om de hoofdpunten van de nota te kunnen realiseren. In dit kader past ook een “voortgaand beleid gericht op de herwaardering van het leraarsberoep”, aldus Wallage.