'Winstdeling ABN ook bij Amro'

ROTTERDAM, 12 APRIL. De Dienstenbond CNV en de Unie BLHP willen dat de huidige winstdelingsregeling van de ABN gaat gelden voor alle werknemers van de nieuwe combinatie ABN Amro.

Zowel ABN als Amro Bank kennen eigen arbeidsvoorwaarden die bij de integratie van beide banken op elkaar moeten worden afgestemd. Hierbij is het belangrijkste knelpunt dat ABN een gunstiger winstdelingsregeling kent dan Amro Bank. Het bestuur van de nieuwe holding wil de regeling bevriezen op 6,67 procent van het salaris. Dit was tot nu toe voor ABN-werknemers ongebruikelijk. Zij voorzien een teruggang in salaris omdat wordt verwacht dat de fusiebank in de toekomst procentueel meer winst zal maken dan beide banken afzonderlijk.

Bovendien vinden de werkenemrs van Amro Bank dat de winstdelingsregeling niet over een periode van twee jaar naar het niveau van de ABN moet worden gebracht, maar direct bij de invoering van de nieuwe arbeidsvoorwaarden. “Anders zouden zij gedurende twee jaar minder betaald krijgen”, aldus P. Van der Loos van de Unie BLHP.

De Dienstenbond CNV en de Unie BLHP vertegenwoordigen circa 3000 leden van beide banken, waar in totaal 40.000 mensen werken. De Dienstenbond FNV is met 3000 leden de grootste bond bij ABN Amro. Deze bond heeft de raadpleging van haar leden nog niet afgerond. De FNV-bond wil pas na afronding daarvan een standpunt bepalen.

Volgens T. de Leeuw den Bouter van de Dienstenbond CNV bestaat onder het personeel grote onrust over de voorgestelde arbeidsvoorwaarden.

“Ik neem aan dat de raad van bestuur van de ABN Amro dat ook heeft gemerkt. Daarom gaan wij er van uit dat zonder acties een oplossing mogelijk is.” Eind volgende week heeft weer overleg plaats tussen de bonden en ABN Amro.