Winst van Begemann naar 73,5 mln gulden

BREDA, 12 april. De Koninklijke Begemann Groep heeft de winst vorig jaar met 63 procent vergroot tot 73,5 miljoen gulden. Ondanks een uitbreiding van het aantal aandelen met 260.000 tot 4.260.000 steeg ook de winst per aandeel: van 11,25 tot 17,25 gulden.

Voor dit jaar voorziet J.A.J. van den Nieuwenhuyzen, voorzitter van de raad van bestuur, opnieuw een stijging van de winst per aandeel.

Weliswaar verwacht hij dat het eigen vermogen ook dit jaar weer zal worden uitgebreid ter financiering van “selectieve acquisities”.

Maar die uitgifte van aandelen zal 'niet remmend werken op de winstontwikkeling' zei Van den Nieuwenhuyzen.

De omzet van Begemann schoot vorig jaar omhoog van 748 tot 1351,6 miljoen gulden. De autonome groei bedroeg 19 procent; de rest van de omzetwinst kwam uit overnemingen. Tegelijkertijd verdubbelde het bedrijfsresultaat van 38,3 tot 70 miljoen gulden. Het transactieresultaat, de winst op de verkoop van deelnemingen steeg van 31 tot 52 miljoen gulden.

Een deel van dat transactieresultaat kwam voort uit het afstoten van de resterende aandelen in het bedrijf Cindu, Key & Kramer dat Begemann in 1989 tevergeefs geprobeerd heeft in te lijven. Volgens Van den Nieuwenhuyzen bezat Begemann op een gegeven moment meer dan 80 procent van de aandelen CKK en was het mogelijk geweest om het verzet van het management tegen een overname met geweld te breken. “Maar we wilden geen onvriendelijke overname”, aldus Van den Nieuwenhuyzen.

Uiteindelijk werd het pakket CKK-aandelen in 1989 en 1990 fasegewijs met een winst van meer dan 30 miljoen gulden verkocht.

Van den Nieuwenhuyzen verwacht dat het transactieresultaat de komende jaren zal terugvallen naar “een normaal niveau” van 30 tot 35 miljoen gulden. Die daling zal volgens hem door een stijging van het bedrijfsresultaat worden goedgemaakt.

Begemann streeft dit jaar met name naar acquisities in de transportsector om de groep railvervoer te versterken. Het bedrijf heeft daarbij de steun van een “gerenommeerd Amerikaans financieel instituut”, aldus Van den Nieuwenhuyzen, maar de naam wilde hij niet noemen.

Begemann keert over 1990 voor het eerst sinds jaren een bescheiden dividend uit van 2,60 gulden per aandeel. Aandeelhouders kunnen ook een stockdividend krijgen van 1,75 aandeel per 100 geplaatste aandelen. Volgens Van den Nieuwenhuyzen heeft het bedrijf daartoe besloten om voor Nederlandse institutionele beleggers “de mogelijkheid te scheppen in Begemann te investeren”. Met name pensioenfondsen beleggen alleen in bedrijven die niet alleen een koerswinst beloven maar ook een dividendrendement.

Sinds Joep van den Nieuwenhuyzen Begemann in 1986 aan een surseance van betaling heeft onttrokken heeft het concern een stormachtige groei doorgemaakt. Het aantal bedrijven dat tot de groep behoort steeg van 8 tot 127. Begemann boekte in 1985 nog een verlies van zes miljoen gulden bij een omzet van 28 miljoen gulden. Er werkten toen 221 mensen. Inmiddels heeft de groep 7293 man aan personeel.