Winst Franse Soc. Generale min 25 pct

De winst van de Franse bank Societe Generale is vorig jaar met 25 procent gedaald tot 2,67 miljard franc (889 miljoen gulden).

In 1990 behaalde de bank nog een nettoresultaat van 3,56 miljard franc (1,18 miljard gulden). Een substantiele verhoging van de bijdrage aan de reserve tegen kredietrisico's droeg hiertoe bij. Dalende winstmarges op kredieten en verslechterde resultaten uit de effectenhandel vormden de hoofdoorzaak van de tegenvallende resultaten. Het balanstotaal van de bank bedroeg eind 1990 1,12 biljoen franc (373 miljard gulden) tegen 1,02 biljoen franc (340 miljard gulden) ultimo 1989.