West Invest hervat dividenduitkering

West Invest (handel, ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed, een voortzetting van de vroegere Westhaven Amsterdam en de Amsterdamse Droogdok Maatschappij) heeft het boekjaar 1990 succesvol afgesloten.

Mede als gevolg van de aankoop van een onroerend-goedpakket van 170 miljoen per 30 juni steeg de waarde van het vastgoedbezit van 250 miljoen tot 454 miljoen gulden. Hoewel deze aankoop slechts gedurende zes maanden aan het resultaat bijdroeg, verbeterde het bedrijfsresultaat van 13,1 miljoen tot 25,1 miljoen gulden.

De nettowinst is volgens de directie uitgekomen op 5,7 miljoen tegen 4,7 miljoen gulden in 1989. De winst per aandeel nam toe van 2,57 gulden tot 3,12 gulden. De directie stelt voor het dividend (sinds 1980 stopgezet) dit jaar te hervatten en per aandeel 50 cent in contanten uit te keren alsmede twee procent in agiostock.

Het jaarverslag komt uit op 1 mei, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 21 mei.