Wel nieuw Italiaans kabinet, maar geen politieke hervormingen

ROME, 12 april - De demissionaire Italiaanse premier Andreotti heeft gisteren overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw kabinet. De aangekondigde politieke hervormingen die moesten leiden tot een 'Tweede republiek', zijn echter grotendeels op de lange baan geschoven.

Het nieuwe kabinet wordt het vijftigste sinds de oorlog en het zevende met de christen-democraat Andreotti als premier. Het zal bestaan uit dezelfde vijf partijen die de direct-voorgaande kabinetten hebben gevormd: christen-democraten en socialisten, en de kleinere republikeinse, liberale en sociaal-democratische partijen. Andreotti zou vandaag zijn lijst van voorgestelde ministers voorleggen aan president Cossiga, al kunnen de scheepsrampen bij Livorno en Genua tot vertraging leiden. Verwacht wordt dat veel bewindslieden uit het voorgaande kabinet zullen terugkeren, zeker de ministers op sleutelposten.

De leiders van de vijf coalitiepartijen hebben gisteren overeenstemming bereikt over de plannen voor hervorming van het tweekamerstelsel, om dubbel werk in Kamer en Senaat te voorkomen. Ook zal het nieuwe kabinet, net als het voorgaande, prioriteit geven aan de strijd tegen de georganiseerde misdaad en aan het terugdringen van het begrotingstekort.

Over de plannen voor vergaande institutionele hervormingen om het politieke stelsel beter te laten functioneren, bleek geen overeenstemming mogelijk. De socialistische partij had de noodzaak van institutionele hervormingen genoemd als hoofdreden om vorige maand aan te sturen op een kabinetscrisis. De socialistische leider Bettino Craxi liet nu weten dat zijn partij hiervan geen politiek breekpunt wil maken. Het christen-democratische partijbestuur had al eerder gezegd dat een nieuw kabinet niet te hard van stapel zou moeten lopen met veranderingen in het politieke stelsel.

    • Marc Leijendekker