Wallage wil lessentabel Latijn, Grieks nog toetsen

DEN HAAG, 12 april - Staatssecretaris Wallage (onderwijs) gaat onderzoeken hoe het totaal van zeventien lesuren Latijn of Grieks in het ongedeeld VWO zich verhoudt tot de eindexameneisen. Dat heeft hij de Tweede Kamer gisteren toegezegd in een mondeling overleg.

VVD en CDA uitten in het overleg kritiek op de nieuwe minimumlessentabel voor het ongedeeld VWO. Deze tabel is een samenvoeging van de huidige tabellen voor gymnasium A en B, athenaeum A en B en het ongedeeld VWO, dat veel scholen na speciale goedkeuring van het ministerie al hebben ingevoerd. In de nieuwe minimumlessentabel bedraagt het aantal uren voor een klassieke taal zeventien (elf in de eerste vier jaar en zes in de laatste twee). Voor het gymnasium is dat echter 23.

Volgens Wallage is het ministerie op het getal zeventien uitgekomen omdat bij het op elkaar afstemmen van vijf lessentabellen steeds het laagste getal is gekozen. Dit getal is dan ook geen voorschrift maar een “absoluut minimum”, aldus de staatssecretaris. VVD en CDA vrezen echter dat scholen de nieuwe minimumlessentabel als leidraad gaan gebruiken en het aantal uren voor Grieks of Latijn zullen verminderen.

Wallage zegde toe dat de minimumlessentabel zal worden veranderd als blijkt dat de 17 uur in verhouding tot de exameneisen te weinig zijn.

Leerlingen op een school voor ongedeeld VWO die Latijn of Grieks volgen, krijgen voorts niet de aantekening 'gymnasiumstroom' maar 'gymnasium' op hun diploma, aldus Wallage. Hierdoor zal het verschil tussen categorale gymnasia en een gymnasiale opleiding op een scholengemeenschap in de naamgeving niet tot uitdrukking komen. VVD, PvdA en CDA hadden zich gekeerd tegen de naamswijziging van 'gymnasium' in 'gymnasiumstroom'.

Wallage achtte die wijziging nodig omdat per 1 augustus het ongedeeld VWO het gedeeld VWO (met gymnasium A en B en athenaeum A en B) zal vervangen.