Verlies Mogen stapje terug tot 2,2 miljoen

ROTTERDAM, 12 APRIL. De verliezen van het planten-biotechnologiebedrijf Mogen zijn vorig jaar verminderd van 2,9 miljoen tot 2,2 miljoen gulden. De Leidse onderneming boekte een inkomstengroei van zo'n vijftig procent, van 3,3 miljoen gulden in 1989 tot ruim 5 miljoen vorig jaar. De uitgaven stegen met 12,5 procent tot 7,2 miljoen gulden.

Mogen houdt zich bezig met verbetering van gewassen door genetische manipulatie. De onderneming voert onderzoek uit in opdracht van derden (zaadbedrijven, voedselverwerkende bedrijven) en probeert daarnaast voor eigen rekening en risico gewassen te verbeteren. Spraakmakende projecten zijn programma's om de aardappelrassen Bintje en Escort bestand te maken tegen bepaalde ziekten.

Op dit moment concentreert Mogen zich met name op onderzoek naar schimmelresistentie. Directeur ir. A.L. Breure noemt dit een commercieel interessante activiteit. De kosten van schade door schimmels en van de bestrijding ervan op het gebied van aardappels bedragen op jaarbasis 150 tot 200 miljoen gulden. Als gewassen kunnen worden voorzien van een 'ingebouwde' weerstand tegen schimmels, kan dat Mogen en haar contractpartners aanzienlijke revenuen brengen.

De inkomstengroei van Mogen in het voorbije jaar is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan een verdrievoudiging van de inkomsten uit onderzoekscontracten. De toename van de kosten is ontstaan door verdere uitbreiding van onderzoekswerk. Het afgelopen jaar is een half miljoen geinvesteerd in vergroting van de laboratoriumcapaciteit en de bouw van kassen.

Mogen verwacht dit jaar voortzetting van de gunstige ontwikkelingen. Het bedrijf zal zijn onderzoekscapaciteit verder vergroten. Directeur Breure hoopt over vier tot vijf jaar het break-even punt te bereiken.

Mogen, in 1987 verzelfstandigd van het Amerikaanse biotechbedrijf Molecular Genetics, is sinds 1988 genoteerd op de incourante markt van de Amsterdamse beurs. Zo'n tachtig procent van de aandelen wordt via de beurs verhandeld, 6 procent is in bezit van het Delftse biotechbedrijf Gist-brocades en ruim 10 procent berust bij de beleggingsmaatschappij van de oprichters van softwarebedrijf Volmac, Atrimo.