Toonkunstenaars

De Kon. Ned. Toonkunstenaars Vereniging en de Nederlandse Toonkunstenaars Bond gaan de mogelijkheid onderzoeken te fuseren tot een belangenorganisatie van meer dan 4000 leden.