PvdA vindt Kaderbrief 'goede aanzet'

DEN HAAG, 12 april - De PvdA-fractie vindt de door minister Kok (financien) aangekondigde extra bezuiniging van 3,6 miljard gulden voor volgend jaar, “een goede aanzet” voor de begroting van 1992.

In de zogenoemde Kaderbrief, die vandaag in het kabinet wordt besproken, schrijft Kok dat dit bedrag nodig is om volgend jaar een financieringstekort te realiseren van 4,25 procent van het nationaal inkomen. Het bedrag van 3,6 miljard gulden komt bovenop op de Tussenbalans-bezuinigingen van 17 miljard gulden in deze kabinetsperiode.

De Kaderbrief is nog een intern kabinetsstuk, maar toch heeft de PvdA al een officiele reactie gegeven. De fractie is blij dat de huren en de prijzen van het openbaar vervoer niet extra stijgen. Minister Kok wil ruim 55 procent van het bezuinigingsbedrag realiseren door de prijscompensatie die departementen jaarlijks krijgen niet door te laten gaan.

De CDA-fractie zei begin deze week “verheugd” te zijn over de manier waarop minister Kok de financiele problemen voor volgend jaar wil oplossen, namelijk bezuinigen en niet de belastingen verhogen. De fractie wil niet inhoudelijk op de Kaderbrief reageren.

Minister De Vries (sociale zaken) vindt dat Kok te snel is met de aankondiging van nieuwe bezuinigingen. De minister van sociale zaken wil eerst de “klus van zeventien miljard gulden op een serieuze manier invullen. Dat is een geweldige opgave. Er zijn maatregelen afgesproken, maar die zijn nog lang niet geeffectueerd”, aldus De Vries.