Plannen voorlopig niet verplichtend; Bandenbranche wil naar 70 procent recycling

ROTTERDAM, 12 APRIL. In het jaar 2000 zal ruim 70 procent van de autobanden die jaarlijks in Nederland als afval vrijkomen worden hergebruikt. Daartoe heeft de Nederlandse bandenbrache zich in een 'Implementatieplan Autobanden' verplicht. De inspanning zal worden betaald uit een toeslag van enige guldens op de nieuwprijs van autobanden.

Daarbij rekent de branche voor de ontwikkeling van de benodigde technieken op (verdere) subsidies van de ministeries VROM en EZ.

Gisteren werd het Implementatieplan Autobanden, dat aangeeft langs welke weg het gestelde doel moet worden bereikt, aan minister Alders aangeboden.

Het plan is een uitvoeringsplan voor de taken die in de 'Notitie preventie en hergebruik van afvalstoffen' (oktober 1988) voor 29 afvalstoffen zijn gesteld. De notitie kwam onder minister Nijpels tot stand en werd voor wat betreft banden niet veranderd in het milieuplan NMP of NMP-plus.

Het 'Implementatietplan Autobanden' heeft niet de status van de oude milieuconvenanten (een vrijblijvende inspannings-verplichting) of een milieuconvenant-nieuwe-stijl (een bindende resultaatverplichting, zoals er een in voorbereiding is voor verpakkingen). In feite is de juridische status van het plan onduidelijk. Alders nodigde de bandenbranche gisteren daarom uit met zijn departement na te gaan hoe het een verplichtende karakter kan worden gegeven.

Het bijzondere is dat het bedrijfsleven zelf, in eerste instantie vertegenwoordigd door de branche-organisatie VACO, daarnaast onder andere door Vredestein, de verenigde autoslopers (Stiba) en de rubber- en kunststoffabrikanten NVR, de taakstelling van de 'Notitie' heeft aangescherpt. Streefde de 'Notitie' naar 50 procent hergebruik en 50 procent verbranden (en geen storten meer), nu wordt gestreefd naar meer dan 70 procent herverwerking. De branche denkt dat dit goed haalbaar is. Alders noemde het resultaat 'opmerkelijk' en 'verrassend'.

De bandenbrache zal een sturingsorgaan oprichten dat de bandenstromen gaat coordineren en dat contracten gaat afsluiten met verwerkers en inzamelaars. Zoveel mogelijk zal op de bestaande structuren worden voortgebouwd. Het sturingsorgaan zou al begin 1992 aan zijn taak moeten beginnen.

Jaarlijks komen in Nederland onder meer 5,5 miljoen personenauto-banden en 0,43 miljoen vrachtwagenbanden vrij. 'Preventie en hergebruik' zijn bij vrachtwagenbanden, die voor het grootste deel uit hoogwaardig natuurrubber bestaan, nu al goed geregeld.

Loopvlakvernieuwing is er gangbaar en afgedankte banden worden tot granulaat verwerkt of anderszins nuttig toegepast. Het granulaat belandt onder andere in dakbedekkng, asfalt en trottoirtegels. Banden van personenauto's bevatten veel meer synthetisch rubber en andere kunststoffen. Ze worden nu gebruikt als stootkussen voor schepen, voor verzwaring van lanbouw-kuilplastic, naar ontwikkelingslanden afgevoerd of als brandstof ingezet in cementovens van Belgie en Duitsland. Het is de bedoeling de herverwerkingstechnieken van vrachtwagenbanden ook hier in te voeren. De belangrijkste technische inspanning zal worden gevraagd van de loopvlakvernieuwers. Vooruitlopend op de resultaten zal de ENCI in Maastricht de komende vijf jaar oude banden als brandstof voor haar cementovens gaan gebruiken.

Met het beoogde hoge recyclingspercentage zou Nederland opnieuw in de recycling van een afvalstroom voorop komen te lopen in de wereld. Nu is dat al zo bij glas en papier (al heeft de inzameling van Nederlands papier het tijdelijk moeilijk door overvloedige aanvoer uit Duitsland). Ook in de veilige verwerking van gasontladingslampen (zoals TL-buizen en spaarlampen) en koelkasten loopt Nederland voorop.

In hergebruik en recycling van bijvoorbeeld batterijen en aluminium lopen andere landen voorop.