Onderzoek naar miljoenenfraude bij de Treuhand

BERLIJN, 12 APRIL. Drie medewerkers van de Treuhand, de trust die de voormalige Oostduitse staatsbedrijven beheert, worden ervan verdacht betrokken te zijn bij miljoenenfraude. Twee zouden hebben meegeholpen Oostduitse hotels beneden de marktwaarde te verpachten of te verkopen. De derde zou medeverantwoordelijk zijn voor het wederrechtelijk overboeken van miljoenen D-mark naar het buitenland.

De Berlijnse senator van justitie, Jutta Limbach, heeft dat gisteren tegenover de pers meegedeeld. In totaal heeft de Berlijnse justitie in verband met de privatisering van de DDR-economie 84 gevallen in studie, met een mogelijk verduisterd bedrag van 3,9 miljard D-mark.

Volgens de woordvoerder van de Treuhand zijn 'vier of vijf' medewerkers geschorst in afwachting van verder onderzoek.

Eerder op de dag had de Treuhand, een dag na de begrafenis van haar door terroristen neergeschoten voorzitter Detlev Rohwedder, zich op een persconferentie verweerd tegen aantijgingen van het hoofd economische delicten van de Berlijnse politie. Deze had in een vraaggesprek met een Beierse krant verklaard dat medewerkers van de Treuhand verantwoordelijk waren voor het verlies van een half miljard D-mark, door het onder de waarde verkopen van objecten aan particulieren. Op deze wijze zouden duizenden arbeidsplaatsen in oost-Duitsland onnodig verloren zijn gegaan en het Bondsrepublikeinse ministerie van financien, waaronder de Treuhand ressorteert, zijn benadeeld.

Een woordvoerder van de Treuhand, Wolf Schode, kwalificeerde deze aantijgingen als een “nieuwe poging de Treuhand in diskrediet te brengen”. Deze instelling is in Oost-Duitsland in toenemende mate de gebeten hond, omdat veel van de bedrijven die zij in beheer heeft wegens gebrek aan vooruitzichten moeten worden gesloten. De regeringen in de oostduitse Bondslanden menen dat zij beter zelf het privatiseringswerk ter hand zouden kunnen nemen, en ondernemers klagen steen en been over het trage tempo waarin de privatisering, dwz.

verkoop van voormalig staatseigendom verloopt. Het is overigens geenszins gezegd dat de malversaties waarover nu rumoer is ontstaan, onder de verantwoordelijkheid van Rohwedder of de huidige staf van de Treuhand vallen. Rohwedder trof bij zijn aantreden vorig jaar een instelling aan die werd beheerst door kader uit het oude SED-regime die elkaar in veel gevallen bij de beoogde privatiseringen de bal toespeelden. Sindsdien is het apparaat van de Treuhand hervormd en met veel, vooral uit west-Duitsland afkomstige jonge managers uitgebreid, en groeide van enkele honderden tot 2100 medewerkers.

    • Raymond van den Boogaard