Mr. P.P. Koning is benoemd tot directeur van ...

Mr. P.P. Koning is benoemd tot directeur van het Spoorwegpensioenfonds te Utrecht.

Hij volgt hiermee mr. Chr.H.M. Clemens op, die tijdelijk de functie van directeur van het Spoorwegpensioenfonds op zich heeft genomen, na het vertrek van drs. J.L.M. Geelen.