Ministeries weigerden bijdrage Buchmesse

RIJSWIJK, 12 april - Niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven is ernstig tekort geschoten bij het financieren van een presentatie op de Frankfurter Buchmesse, ook de Nederlandse overheid was tot nu toe niet bereid een redelijk aandeel in de kosten te dragen. Dat zegt directeur-generaal culturele zaken drs. J. Riezenkamp van WVC, die als voorzitter van de ambtelijke stuurgroep met de voorbereiding van de manifestatie was belast.

Per brief liet Riezenkamp op 19 maart aan de directie van de Buchmesse weten dat Nederland mogelijk voor de eer moest bedanken om op de boekenbeurs van 1993 op te treden als themaland.

De afgelopen maanden blijkt er tussen een aantal departementen stevig gedebatteerd te zijn over de vraag wie de tweeenhalf miljoen gulden moest opbrengen die de Nederlandse overheid aan deze 'culturele Olympische Spelen' zou moeten bijdragen.

WVC, zo zegt Riezenkamp, wilde wel een miljoen gulden vrijmaken. Maar voor andere ministeries was dat te veel. Het ministerie van Economische Zaken, dat door de stuurgroep voor eenzelfde bedrag was aangeslagen, bood aan drie ton te betalen, en dan nog onder het voorbehoud dat de Tussenbalans geen roet in het eten zou gooien.

Het ministerie van buitenlandse zaken vond de door WVC voorgestelde bijdrage van vijf ton te hoog en haakte af. Tekort aan de kant van de overheid: ruim een miljoen.

Het ministerie van Economische Zaken gebruikte het argument dat er bij 'andere beurzen zoals de beurs in Hannover' ook nooit zoveel subsidie wordt gegeven.

Nederland streeft er volgens Riezenkamp nog steeds naar themaland te worden. Er is, zegt hij, nog voldoende tijd voor verdere voorbereidingen.

    • Reinjan Mulder
    • Ward op den Brouw