Lubbers: beter milieu krijgt voorrang boven loonstijging

DEN HAAG, 12 april - Voor een stijging van de lonen is geen ruimte. De komende jaren moet de economische groei worden gebruikt voor verbetering van het milieu. “Niet een algemene welvaartsstijging, maar een beter milieu. Dat is de boodschap voor de toekomst.” Dit zei minister-president Lubbers gisteren bij het afscheid van de voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, mr. C.J.A. van Lede.

In het Congresgebouw in Den Haag riep de minister-president zijn gehoor op “wat minder tobberig” te doen. Lubbers herinnerde aan een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau; de Nederlander is redelijk tevreden en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het is dan vreemd, constateerde Lubbers, om een beeld te scheppen van een hopeloze situatie. “Ook bij minder subsidies houden we nog een mooie welvaart over”, aldus de premier.

De werkgevers uiten volgens Lubbers te gemakkelijk kritiek op het kabinetsbeleid. Over de staatsschuld wordt vaak gezegd “deze schuld is groot, maar niet onze schuld”, zei Lubbers. “Die constatering is op zich juist, maar diezelfde critici verzetten zich tegen maatregelen om die schuld te beheersen. Dat gebeurt niet alleen door zogenoemde linkse mensen. Neen, ik zeg het hier maar eens, ook door werkgevers.

Die beschouwden immers de WIR als hun geld, terwijl het om een tijdelijke maatregel ging om de investeringen te stimuleren.''

Lubbers ging uitgebreid in op de noodzaak om de uitgaven van de overheid te verminderen. Bij de Tussenbalans heeft het kabinet “scherp gekeken” naar Europa. De gemaakte keuzes zijn daarop gebaseerd, zei Lubbers. Tegen deze achtergrond wil het kabinet de subsidies verminderen en zet het “vraagtekens bij de royale Vut en de rigide pensioenleeftijd in Nederland”. Vandaar het pleidooi voor een flexibele pensioenleeftijd en de zogenoemde deeltijd-Vut, alus de minister-president.

Pag. 3:

Premier Lubbers herhaalt boodschap: Nederland is ziek

Met een verwijzing naar het relatief hoge ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid herhaalde Lubbers de boodschap van zijn Nijmeegse rede van vorig jaar: Nederland is ziek. Gisteren zei Lubbers dat “de bel voor de laatste ronden heeft geklonken. We kunnen niet doorgaan met de situatie waarin velen zitten opgesloten in een wettelijk systeem en uitgesloten zijn van het arbeidsproces”.

Ook stelde de minister-president opnieuw het vermogen van de pensioenfondsen ter discussie. Al eerder heeft Lubbers te kennen gegeven het zogenoemde oververmogen van de pensioenfondsen te willen afromen. Het vermogen van de pensioenfondsen bedraagt ongeveer tachtig procent van het nationaal inkomen; tegen bijvoorbeeld zes procent in Duitsland, rekende Lubbers zijn gehoor voor.

Hij onderstreepte dat het pensioensysteem weliswaar een goede collectieve regeling is “maar er is weinig keuzemogelijkheid voor werknemers. Zij ervaren die pensioenpremie niet als uitgesteld loon, maar als een belasting”, aldus Lubbers. Het kabinet onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor meer flexible vormen van financiering van pensioenen.