Heerma overleeft motie van afkeuring

DEN HAAG, 12 april - Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) heeft gisteren een motie van afkeuring in de Tweede Kamer doorstaan. De motie werd ingediend door Groen Links en ging over het subsidiebeleid voor de huisvesting van gehandicapten. Alleen VVD en D66 steunden de motie.

Vorige maand nam de Tweede Kamer een motie van D66 aan waarin Heerma werd gevraagd de subsidiestop op te heffen, die hij had ingesteld voor voorzieningen van minder dan 2.000 gulden voor gehandicapten. Heerma weigerde met instemming van het kabinet deze motie, die wel werd gesteund door regeringsfractie PvdA, uit te voeren.

Een poging van D66 om bij wijze van compromis gehandicapten een eigen bijdrage per voorziening van maximaal 250 gulden te vragen en de subsidiestop op te heffen, strandde vervolgens eveneens.

Groen Links trachtte gisteren in de Tweede Kamer nog eenmaal Heerma zover te krijgen dat hij de motie zou uitvoeren. Aan diens weigering verbond het Kamerlid Lankhorst (“ik doe dit niet graag, omdat ik de staatssecretaris al zo lang ken”) een motie van afkeuring.

Zoals PvdA'er De Pree al eerder had laten weten, vond zijn fractie het “bijzonder jammer” dat Heerma de wens van een Kamermeerderheid om de subsidiestop op te heffen, negeert. Maar een motie van afkeuring ging de PvdA te ver. Omdat Heerma al steeds de steun had van zijn eigen partij, het CDA, maakte de motie van afkeuring geen kans. De drie kleine christelijke fracties stemden er evenmin voor.

Heerma heeft aangekondigd omstreeks 1 mei nieuwe maatregelen voor de huisvesting van gehandicapten te zullen voorstellen. Aan subsidies hiervoor had het kabinet vorig jaar veel meer moeten uitgeven dan het had begroot.