Echtpaar Toxopeus van Rottumeroog af

DELFZIJL, 12 april - Het echtpaar Toxopeus heeft Rottumeroog vanmorgen verlaten. H. Toxopeus, zoon van de laatste voogd van het eiland, bezette Rottumeroorg veertien dagen geleden uit protest tegen plannen van Rijkswaterstaat om het eiland niet langer te onderhouden.

Het symbolische protest heeft zoals was afgesproken twee weken geduurd. Een vriend van Toxopeus, J. Klompsma, is bezig de Stichting Vrienden van Rottumeroog op te richten om Toxopeus te steunen in zijn actie. De schrijver Jan Wolkers heeft zich bij dit initiatief aangesloten. Volgens Klompsma zijn de afgelopen weken honderden steunbetuigingen binnengekomen.