Drs. A. Adriaansen en ir. J.H.M. Lindenbergh zijn ...

Drs. A. Adriaansen en ir. J.H.M. Lindenbergh zijn benoemd tot lid van de raad van bestuur van de NMB Postbank Groep te Amsterdam. Zij volgen respectievelijk drs. H.H. Faber en drs. I.E.G. Boor op.