DNB voorziet geldmarkt van 4,1 mld gulden aan beleningen

AMSTERDAM, 12 APRIL. Voor de periode van 12 tot 19 april heeft De Nederlandsche Bank de geldmarkt tegen een ongewijzigde rente van 8,7 procent voorzien van speciale beleningen van 4156,9 miljoen gulden.

De vorige beleningen waren 2398,2 miljoen gulden groot. In de geldmarkt acht men het toegewezen bedrag voor het weekeinde wat krap, maar op langere termijn voldoende.

Op inschrijvingen tot 10 miljoen gulden wees De Nederlandsche Bank alles toe, op inschrijvingen tussen de 10 miljoen en 1,5 miljard gulden 25 procent en op de hogere inschrijvingen niets.