De raad van commissarissen van Elsevier heeft het ...

De raad van commissarissen van Elsevier heeft het voornemen om J.J.F. Kels te benoemen tot lid van de raad van bestuur.

Hij is vanaf 1969 in diverse functies bij het Elsevierconcern werkzaam. Sinds 1987 is hij algemeen directeur van Elsevier Science Publishers.