Dales komt voor BVD met 'klankbordgroep'

ROTTERDAM, 12 april - Minister Dales (binnenlandse zaken) is niet bereid een commisie van toezicht in te stellen voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Wel zal ze een zogeheten klankbordgroep instellen om de BVD een spiegel voor te houden en in algemene zin te adviseren. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

In de brief houdt ze vast aan de opvatting die zij drie weken geleden ventileerde in het Kamerdebat over de reorganisatie van de BVD. De Kamerleden Willems (Groen Links) en Stoffelen (PvdA) hadden in dat debat om het instellen van een onafhankelijke commissie gepleit. De BVD is binnen de door de wet gestelde grenzen een politiek orgaan, beargumenteert Dales haar standpunt, en moet daarom direct door de politiek worden gestuurd. Een commissie tussen haar en de dienst acht ze daarom niet gewenst.

Wel is ze ervan overtuigd dat de BVD voeling moet houden met wat er in de samenleving leeft. In de klankbordgroep zouden dan ook niet alleen vertegenwoordigers moeten komen van het openbaar bestuur, de politiek en het openbaar ministerie, maar ook van de wetenschap en van maatschappelijke organisaties. Het zou vooral een discussiegroep moeten zijn. De minister wil binnenkort organisaties benaderen die in aanmerking komen voor een plaats in de klankbordgroep.

De minister zegt toe elk najaar met een notitie te komen over de aandachtsgebieden van de BVD en de bemoeienis en bevoegdheden die de dienst op de gebieden heeft. In die notitie komt ook de verhouding met andere instanties, zoals politie en CRI, aan de orde.