Centraal comite later bijeen dan verwacht

Niet bekend

In Moskou circuleerde deze week het gerucht dat het centraal comite van de partij eind volgende week al bijeen zou komen. President Gorbatsjov is dan op staatsbezoek in Japan. Plenaire zittingen van het centraal comite plegen altijd met veel onzekerheid omgeven te worden.

De exacte datum wordt vaak laat bekendgemaakt. En de resultaten van de discussies soms helemaal niet.

Dat het centraal comite nu eind april of begin mei bijeenkomt, zou er op kunnen duiden dat de machtsverhoudingen binnen de CPSU nog niet uitgekristalliseerd zijn en dat de partij daarom tijd nodig heeft voor de onderlinge strijd. De CPSU is de laatste maand in het defensief geraakt door zowel het beleid van president-partijleider Gorbatsjov en diens premier Valentin Pavlov als door de tactische opmars van oppositieleider Boris Jeltsin. Met name de abrupte en drastische prijsverhogingen van 2 april hebben de sociale onrust aangewakkerd.

Bovendien is Jeltsin er in het Russische parlement in geslaagd om, in plaats van afgezet te worden als voorzitter, feitelijk benoemd te worden als 'president'. Dit succes heeft hij mede te danken aan een scheuring in de Russische communistische partij, die een bolwerk leek van de conservatieven maar onder de druk van de stakende mijnwerkers de eenheid toch niet kon bewaren.