Campina penetreert in Belgie

ROTTERDAM, 12 APRIL. Campina Melkunie, Nederlands grootste zuivelcooperatie, heeft een meerderheid verworven in Comelco Industries, de grootste Belgische zuivelonderneming.

Campina Melkunie maakte gisteren bekend overeenstemming te hebben bereikt met de huidige aandeelhouders van Comelco (drie families) over de koop van 75 procent van de aandelen. De prijs ervan is niet bekendgemaakt. Overneming van 100 procent is niet uitgesloten.

In de Europese zuivelindustrie is schaalvergroting aan de orde van de dag. Campina Melkunie ontstond vorig jaar door bundeling van DMV Campina en Melkunie Holland. De zuivelconcerns noemen concentratie essentieel om te overleven op een geintegreerde Europese markt, waar ook afnemers steeds groter en machtiger worden.

Campina Melkunie behoort met een omzet van zo'n 4,6 miljard gulden en 7000 werknemers tot de vijf grootste zuivelconcerns in Europa. De cooperatie krijgt haar melk overwegend geleverd door 13.500 leden-melkveehouders in zuid-, west- en midden-Nederland.

Comelco heeft een omzet van 17 miljard Belgische frank (ruim 900 miljoen gulden), 1450 medewerkers en 5500 melkleveranciers. Zij verwerkt op jaarbasis 780 miljoen kilo melk, nog geen procent van de Europese produktie en minder dan een kwart van de 3,6 miljard kilo die Campina Melkunie verwerkt.

Comelco behoudt zijn eigen indentiteit en management en blijft als zelfstandige eenheid verantwoordelijk voor het resultaat. Wel denkt Campina Melkunie voordelen uit de overneming te putten door versterking van haar verkoopkanaal in Belgie en verbreding van het draagvlak onder onderzoeks- en ontwikkelingswerk.

Volgens Campina Melkunie past Comelco in haar strategie de komende jaren sterk in merkartikelen te investeren. Met produkten als haar Mona-desserts zijn hogere marges te genereren en neemt de afhankelijkheid van door de EG gereguleerde bulkprodukten af. Comelco voert onder meer de merken Stabilac en Joyvalle (melk), Stassano en Sano (dessertprodukten), Passendale en Pere Joseph (kaas).