Bukman: EG-landbouw levert strop van 1,5 mld

DEN HAAG, 12 april- Minister Bukman (landbouw) voorziet een tegenvaller van 1,5 miljard gulden voor Nederland in 1992 als de landbouwuitgaven van de Europese Gemeenschap niet aan banden worden gelegd. Volgens Bukman dreigen landbouwuitgaven van de EG volgend jaar 50 procent hoger uit te vallen dan vorig jaar.

In een brief aan de Tweede Kamer schetst Bukman “een uiterst somber beeld” van de ontwikkeling in de EG-uitgaven. Er is volgens hem sprake van overproduktie van graan, rundvlees en schapevlees.

Tegelijkertijd dalen de wereldmarktprijzen. Daarom wordt het volgens de minister heel moeilijk hogere EG-bijdragen te voorkomen. Voor Nederland zou dat in 1992 neerkomen op een stijging van de afdracht aan de EG ten opzichte van 1990 met ongeveer 1,5 miljard gulden.

De Europese Commissie wil de landbouwuitgaven binnen het in 1988 vastgestelde budget houden van 32,5 miljard ecu. Bukman voorziet dat de uitgaven volgend jaar oplopen tot 37,5 miljard ecu (ruim 87 miljard gulden).

Alleen Nederland, Engeland en Denemarken steunen de Europese Commissie in haar streven de uitgaven binnen het vastgestelde budget te houden.

De andere EG-lidstaten willen het budget verhogen om prijsverlagingen te voorkomen. Zij menen dat er sprake is van een tijdelijke, buitengewone uitgave, omdat de hereniging van Duitsland een onvoorziene kostenfactor vormt. Daarentegen is Bukman van oordeel dat de oorzaken van de stijgende landbouwuitgaven een structureel karakter dragen.