Boetes geeist tegen binnenschippers

TIEL, 12 april - Procureur-generaal mr. W. Sorgdrager heeft gisteren voor het gerechtshof in hoger beroep geldboetes van 750 gulden geeist tegen zeven binnenschippers die zich volgens haar gedurende hun conflict met Granaria in 1988 hebben schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging.

De verdachten zouden ter hoogte van de sluizen bij Tiel mensen van de rijkspolitie te water en van de mobiele eenheid hebben geslagen met pikhaken en ijzeren staven. Verder zouden zij met teer hebben gegooid.

De politie begeleidde een transport van het veevoederbedrijf Granaria. Deze firma had van de toenmalige minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat een vergunning gekregen om met eigen duwbakken lading te vervoeren buiten de schippersbeurs om.