Baker zou haast willen maken met uitwerken van plan conferentie

TEL AVIV, 12 april - Politieke kringen in Jeruzalem verwachten dat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker op betrekkelijk korte termijn naar het Midden-Oosten zal terugkeren. Na de afronding van zijn besprekingen in de Syrische hoofdstad Damascus zou hij haast willen maken met het verder uitwerken van de voorwaarden waaronder een regionale vredesconferentie kan worden belegd.

Jeruzalem onthield zich vanmorgen nog van commentaar op de besprekingen die Baker in Damascus heeft gevoerd met president Hafez al-Assad. “We moeten eerst de teksten van de verschillende verklaringen grondig bestuderen”, zei een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken.

Radio Israel onderstreepte echter in de nieuwsuitzendingen dat in Damascus vanmorgen over het houden van een vredesconferentie werd gesproken in plaats van internationale vredesconferentie onder auspicien van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De in Jeruzalem verwachte terugkomst van Baker naar het Midden-Oosten duidt erop dat de Amerikaan in alle door hem bezochte hoofdsteden aanknopingspunten heeft gevonden om het vredesproces in een hogere versnelling te brengen. In dat geval komt de door premier Shamir naar de Arabische kant gespeelde bal weer aan Israelische zijde en zal Baker van Jeruzalem nieuwe concessies vragen om zijn missie te kunnen voortzetten.

Kenmerkend voor een nieuwe stemming in de Arabische wereld jegens Israel is het besluit van de Japanse autofabrikant Toyota om zijn modellen over enkele maanden al op de Israelische markt te brengen.

Tot dusverre heeft Toyota zich gehouden aan de Arabische economische boycot tegen Israel. Deze week verschenen in de Israelische pers berichten dat Saoedi-Arabie zich van de economische boycot tegen Israel zal losmaken als er vooruitgang wordt geboekt in het vredesproces.

VVD-leider F. Bolkestein zei vanmorgen in Tel Aviv dat indien de EG een positieve rol in het conflict in Midden-Oosten wil spelen Brussel de Arabieren onder druk moet plaatsen een einde te maken aan de Arabische boycot.

Tijdens besprekingen met Israels leiders heeft sprak hij zijn bezorgdheid uit over de schending van de mensenrechten in de bezette gebieden door de Israelische troepen. Om vrede te krijgen dient Israel volgens de VVD-leider de meeste bezette gebieden op te geven.