Alrentakoers in opgaande lijn

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde internationale obligatiefonds Alrenta, beheerd door de ABN, heeft in de eerste helft van het op 1 oktober begonnen boekjaar een koersstijging van 11,2 procent laten zien.

De dollarbelangen in de portefeuille die ongeveer 20 procent daarvan uitmaken, waren tot het einde van de Golfoorlog vrijwel geheel afgedekt. Nadien werd dit opgeheven en hebben de dollarwaarden goed kunnen profiteren van de stijgende dollarprijs. Over de eerste drie maanden van 1991 steeg de beurskoers van Alrenta met 8,7 procent. Het vermogen van Alrenta omvat thans 1,3 miljard gulden.

De couponinkomsten van Alrenta worden niet als dividend uitgekeerd, maar in het fonds gehouden. De directie verwacht dat de tweede helft van het boekjaar verdere waardestijging zal laten zien. Met name voor in Nederland belastingplichtige beleggers is het interessant dat over het belastingjaar 1991 op Alrentabezit slechts 0,617 procent (1 gulden per aandeel) fictief rendement voor de inkomstenbelastingsfeer behoeft te worden aangegeven.