Winst van Nationale daalt met zeven procent

DEN HAAG, 11 APRIL. De nettowinst van het verzekeringsconcern Nationale-Nederlanden is vorig jaar in lijn met de verwachtingen met 7 procent gedaald. Per aandeel zakte het resultaat bijna 11 procent. Dat heeft de onderneming vandaagbekendgemaakt. Het bestuur acht de onzekerheden te groot om verantwoord uitspraken te doen over de verwachte winst in 1991.

De nettowinst verminderde van 973,3 miljoen tot 905,2 miljoen of per aandeel van 6,77 tot 6,04 gulden, terwijl de omzet met 2,4 procent steeg van 23,2 miljard tot 23,76 miljard gulden. De bedrijfswinst zakte 6 procent van 1,25 miljard tot 1,17 miljard.

Voorgesteld wordt het dividend te bepalen op 3,10 gulden tegen 3 gulden over 1989. Er is al 3,10 aan interimdividend uitgekeerd, zodat er geen slotdividend meer volgt. Bij goedkeuring door aandeelhouders vergt het dividend 462 miljoen tegen 426,8 miljoen over 1989; daardoor stijgt de winstuitkering van 43,9 tot 51 procent.

De winst van Nationale is ongunstig beinvloed door de stormen in Noordwest-Europa in januari en februari 1990, door de slechte situatie op de Londense markt voor transport- en luchtvaartverzekering en door tegenvallende ontwikkelingen bij het schadeverzekeringsbedrijf in Noord-Amerika. Wijzigingen in valutakoersen drukten de nettowinst met 31,2 miljoen.

De veranderingen in wisselkoersen hadeen een nadelige invloed van 1,56 miljard op de omzetstijging. Na uitschakeling hiervan en van de - ditmaal beperkte - invloed van verwerving van nieuwe deelnemingen, blijkt de omzet met 9 procent te zijn gestegen.

Het premie-inkomen ging 1,9 procent omhoog van 16,09 miljard naar 16,39 miljard. Daarbij stegen de levenpremies 4,8 procent van 8,81 miljard tot 9,23 miljard, daalden de schadepremies 4 procent van 5,86 miljard tot 5,63 miljard en nam de premie professionele herverzekering 8,2 procent toe van 1,41 miljard tot 1,53 miljard. De opbrengsten uit beleggingen en andere activiteiten gingen 3,6 procent omhoog van 7,12 miljard tot 7,37 miljard.

Na aftrek van de winstdeling aan polishouders (1,34 miljard tegen 1,33 miljard) werd in het levensverzekeringsbedrijf een bedrijfsresultaat behaald van 541,9 miljoen tegen 468,8 miljoen over 1989. De stijging kwam vooral voor rekening van Nederland. In Noord-Amerika en Australie ging het resultaat iets omlaag; in Europa buiten Nederland en in de overige gebieden verbeterde het levenresultaat doordat daar kleinere aanloopverliezen optraden.

Het schadeverzekeringsbedrijf van Nationale-Nederlanden, dat over 1989 nog een positief resultaat van 155,6 miljoen behaalde, moest het stellen met een negatief resultaat van 51,2 miljoen. Ondanks de stormen aan het begin van het jaar bleef het schaderesultaat in Nederland vrijwel op het hoge peil van 1989. Overig Europa was sterk verlieslatend en ook in Noord-Amerika leed het schadebedrijf verlies.

In Australie kon 1990 met een positief schaderesultaat worden afgesloten.

Het eigen vermogen van de verzekeraar daalde van 9,74 miljard eind 1989 tot 8,86 miljard eind 1990, voornamelijk als gevolg van de daling van de beurskoersen. Per aandeel verminderde het eigen vermogen bijna 15 procent van 66,99 tot 56,98 gulden.