Vredesplan VN voor Sahara kost 200 miljoen dollar

NEW YORK, 11 april - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft een vredesplan voor de Westelijke Sahara voorgesteld dat voorziet in de legering van in totaal ongeveer 3.000 man VN-personeel om toe te zien op een staakt-het-vuren en een referendum over de toekomst van het gebied. In totaal zou de operatie zoals voorzien door de secretaris-generaal, Javier Peres de Cuellar, 200 miljoen dollar kosten.

Het plan, dat vandaag zou worden gepubliceerd, is al aan de leden van de Veiligheidsraad overhandigd. Volgens Peres de Cuellar gaan de direct betrokken partijen, Marokko en de onafhankelijkheidsbeweging Polisario die al sinds de Spaanse terugtrekking om het gebied vechten, ermee akkoord.

Volgens het VN-plan worden militaire waarnemers, infanteristen en civiele functionarissen naar het gebied gestuurd op het moment waarop een staakt-het-vuren ingaat. Vervolgens brengt Marokko zijn troepenmacht ter plaatse tot 65.000 man terug, die zich op vastgestelde posities moet terugtrekken. Een identificatiecommmissie van de VN identificeert en registreert de Saharanen die kiesgerechtigd zijn, dat wil zeggen allen van 18 jaar en ouder die voorkomen in een Spaanse volkstelling uit 1974. De kwesties van de Marokkaanse militaire aanwezigheid en van de kiesgerechtigden zijn tot dusverre struikelblokken geweest op weg naar een regeling. (Reuter, AP)