Voormalig directeur acht recht op privacy verstoord door oproepen in kranten; Ex-psychiater F. eist advertentieverbod

NIJMEGEN, 11 april - De wegens seksueel misbruik van pupillen tot zes jaar gevangenis veroordeelde voormalige geneesheer-directeur van de Heldring Stichting in Zetten drs. F. eist van uitgeverij De Perscombinatie dat deze niet langer advertenties plaatst waarin zijn naam of anderszins gegevens over hem worden vermeld waardoor hij herkenbaar wordt.

In de rubriek Oproepen van de kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant verschijnen regelmatig advertenties waarin informatie over F. wordt gegeven. Afgelopen vrijdag stonden in de kranten annonces waarin zijn volledige adres werd vermeld en waarin stond dat hij de paasdagen in Zwitserland had doorgebracht.

“Ik vind het wat al te bizar dat nu zelfs wordt vermeld waar ik mijn vakantie doorbreng”, zegt F. In een brief schrijft hij De Perscombinatie dat hij de oproepen beschouwt als een inbreuk op zijn recht op privacy. F. kondigt in zijn schrijven “nadere stappen” aan als de uitgever weigert vrijwillig in te gaan op zijn verzoek.

F. is van mening dat de advertenties er de oorzaak van zijn dat er in de afgelopen maanden twee keer is ingebroken in zijn flat in Nijmegen en twee keer in de kelderbox. De psychiater zegt vooral bij de laatste inbraak “verschrikkelijk gedupeerd” te zijn doordat bij die actie een door hem geleende personal-computer is gestolen. In die computer had hij informatie opgeslagen over een onderzoek dat hij verricht in het kader van de studie filosofie die hij volgt aan de universiteit van Nijmegen.

Bij de inbraken zijn ook foto's van hem gestolen en werden persoonlijk aan hem gerichte brieven ontvreemd. Van een kennis die hem bezocht zijn tot twee keer toe de banden van de auto lek gestoken en werden de ruiten ingeslagen. De politie zegt geen zicht te hebben op de daders van deacties.

Woordvoerster A. Bijnoord van het Steunpunt Zetten - een organisatie van slachtoffers van F. - zegt dat zijn verzoek “een reden te meer is om door te gaan, met het plaatsen van nog vervelender advertenties”.

Bijnoord noemt het “banaal” dat F. zich beroept op zijn recht op privacy. “Een man die zeventien jaar lang mensenrechten heeft geschonden, bezit een dergelijk recht niet. Het is een goede zaak dat hij last heeft van zijn vrijheid”.

Directeur C. Smaling van De Perscombinatie, verantwoordelijk voor het advertentiebeleid, zegt dat de bewuste advertenties hem nog nooit zijn opgevallen. Hij zal het schriftelijk verzoek van F. bestuderen. “Voor de vraag wanneer we advertenties weigeren bestaat geen beleid dat tot op de laatste punt en komma is uitgeschreven”.

Bijnoord zegt dat sommige advertenties door het Steunpunt worden geplaatst en dat zij de mensen kent die de andere oproepen plaatsen.

Het Steunpunt beklemtoont evenwel “niets te maken te hebben” met de inbraken.

“Hij heeft door op tv te verschijnen en interviews te geven zelf het klimaat geschapen voor deze acties. Hij provoceert ook slachtoffers in Nijmegen door in winkels te verschijnen waar zij regelmatig komen”, aldus Bijnoord.

F. heeft inmiddels van het openbaar ministerie in Arnhem te horen gekregen dat aan het verzoek van het Steunpunt Zetten om het paspoort van de voormalige directeur in te trekken geen gehoor zal worden gegeven. Om intrekking van het paspoort werd gevraagd omdat de slachtoffers bang zijn dat F. naar het buitenland vlucht. In de strafzaak loopt nog een door F. ingesteld beroep in cassatie dat in mei door de Hoge Raad zal worden behandeld.

Vijf ex-pupillen van de Heldring-stichtingen in Zetten - slachtoffers van F. - zullen niet akkoord gaan met een aanbod van de instelling 3.000 gulden schadevergoeding per persoon te betalen. Het bod wordt veel te laag gevonden. De vrouwen hadden claims ingediend die varieerden van 75.000 tot 150.000 gulden.

    • Marcel Haenen