v.d. Broek denkt niet dat Irak hulpverlening Koerden zal hinderen

DEN HAAG, 11 april - Nederland verwacht dat Irak massale hulpverlening aan de Koerden niet in de weg zal staan. Een politiek debat over nieuwe resoluties in de Veiligheidsraad inzake Irak mag de humanitaire hulpacties niet in gevaar brengen. Daarvoor is de menselijke noodsituatie van de Koerden in de bergen aan de grenzen van Irak een te grote tragedie.

Dat zei minister Van den Broek vanochtend tijdens een mondeling overleg in de Tweede Kamer over de situatie in Irak. Van den Broek is van mening dat de waarschuwing van Washington aan Irak om hulpverlening niet in de weg te staan, ook zal worden verstaan. De Nederlandse regering vraagt zich af of een nieuw massaal militair ingrijpen van de alliantie in Irak wel opportuun is. Nederland verwacht niet dat de Veiligheidsraad daarvoor een mandaat zal willen geven. Wel, aldus mimister Van den Broek, zullen leden van de Veiligheidsraad zich willen inspannen om de druk op Irak te vergroten als de regering in Bagdad internationale hulpacties voor de Koerden militair zou verhinderen.

Eerste prioriteit is nu hulpverlening op grote schaal. Pas daarna moet de rechtspositie aan de Koerden aan de orde komen, maar die discussie mag de hulpverlening nu niet in de weg staan, aldus Van de Broek. Ook wilde hij niet ingaan op het Franse voorstel maandagavond om tijdens de Europese top een kort beraad van de Westeuropese Unie (WEU) in te lassen.

Van den Broek is tegenstander van het laten opgaan van de WEU in de Europese Raad. Hij noemde het “navrant” om in het licht van een menselijke tragedie, die de Koerden nu overkomt, een debat te voeren over EG-procedures. Naar zijn oordeel had het slechts zin in korte tijd in WEU-verband af te stemmen hoe transportmiddelen gevonden konden worden voor de humanitaire hulpacties voor de Koerden. Later wil hij in de Tweede Kamer terugkomen op zijn opstelling maandag in Luxemburg over de plaats waar het Europese veiligheidsdebat moet worden gevoerd.

Als de Europese Gemeenschap besluit na het aflopen van een VN-handelsboycot tegen Irak een nieuw embargo in te stellen, dan vinden zowel VVD als CDA dat Nederland opnieuw bereid moet zijn schepen naar de Golf te sturen. De Nederlandse marine moet dan samen met andere Europese marines toezien op de handhaving van zo'n nieuw handelsembargo, dat opgelegd wordt om het nakomen van mensenrechten in Irak zeker te stellen.