Text Lite forse strop voor Van Lanschot

AMSTERDAM, 11 APRIL. Het eind oktober 1990 failliet verklaarde beursfonds Text Lite heeft een totaal geschat tekort van bijna 31 miljoen gulden. Dat blijkt uit het gisteren verschenen tweede verslag van de curator R.J. Schimmelpennninck.

De fiscus heeft nog 2 miljoen bij de voormalige zaktelexen- en lichtkrantenproducent te vorderen. Huisbankier Van Lanschot heeft nog een vordering van 15,5 miljoen.

Het verslag meldt verder dat Text Lite Holding geen handelsdebiteuren heeft. De vorderingen op dochtermaatschappijen en deelnemingen hebben geen waarde, aldus Schimmelpenninck. Volgens de administratie van Text Lite bedroeg bij de faillietverklaring het totale saldo handelsdebiteuren 1,7 miljoen.

Volgens de curator zijn veel vorderingen al relatief oud en veel klachten over de slechte kwaliteit van de geleverde produkten hebben menig afnemer doen besluiten niet te betalen. Schimmelpenninck meldt verder dat veel debiteuren zich in het buitenland bevinden (Verre en Midden-Oosten) waardoor de pogingen tot vorderingen worden bemoeillijkt.

Oud-directeur van Text Lite A. Hommel heeft zijn medewerking verleend aan het werk van de curator om de vorderingen ten behoeve van de schuldeisers op te sporen. “Over eventuele juridische stappen tegen hem (Hommel), kan ik nog geen uitsluitsel geven, maar hij hoort nog wel van me”, aldus Schimmelpenninck, die in zijn eerste verslag eind vorig jaar vermoedde dat Hommel 2 miljoen uit het kapitaal van Text Lite zou hebben overgeschreven naar zijn persoonlijke rekening. Hommel heeft deze transactie tot nu toe tegengesproken.

De opbrengsten uit de failliete boedel zijn nog niet erg groot. De belangstelling voor de voorraden (voor 15 miljoen in de boeken), die reeds voor het faillissement te koop zijn aangeboden, was gering, zo meldt het verslag.

Curator Schimmelpenninck heeft inmiddels contact gehad met de Rotterdamse hoogleraar H. Ophof die hem inzake de afwikkeling van het faillissement zal adviseren. Boze aandeelhouders overwegen een enquete bij de Ondernemingskamer en juridische stappen tegen Text Lite's accountant TRN. Text Lite kwam in 1984 als veelbelovend high-tech fonds naar de beurs.