Sterke daling aantal overvallen Amsterdam

AMSTERDAM, 11 april - Het aantal roofovervallen in Amsterdam is de afgelopen drie maanden sterk teruggelopen, terwijl dat in de rest van het land juist steeg. Volgens hoofdcommissaris E. Nordholt is dit het directe gevolg van de inzet van speciale anti-roofbijstandsteams sinds begin januari. Deze teams werden opgezet naar aanleiding van de alarmerende toeneming van overvallen in december 1990 en januari 1991.

Het aantal overvallen op bedrijven, banken, geldtransporten en winkels in Amsterdam steeg in januari met 42 procent ten opzichte van januari 1990. De stijging bedroeg in februari nog maar vier percent en vertoonde in maart een spectaculaire daling van 46 procent. In absolute cijfers is het aantal overvallen in het eerste kwartaal van 1991 (168) nagenoeg hetzelfde gebleven vergeleken met dezelfde periode in 1990 (167). Het optimisme van de politie is gebaseerd op de dalende trend in maart.

Ook op het gebied van de straatroof is volgens de politie sprake van een daling van 20 procent. In absolute cijfers over de eerste drie maanden: in 1989: 1.400, in 1990: 1.100, in 1991: 900. Het aantal inbraken daalde slechts licht. De Amsterdame politie is ook zeer verheugd over de stijging van het oplossingspercentage. Bedroeg dat in 1989 nog maar 17 procent, in 1990 was dat 24 procent en over het eerste kwartaal van dit jaar 33 procent.

Hoofdcommissaris Noordholt: “Nu gaat het erom de dalende trend vast te houden. We gaan zeker door met deze roof-bijstandsteams, waarvoor 180 mensen zijn vrijgemaakt. Het goede resultaat is zeker ook te danken aan de steun van de burgerij en aan de goede samenwerking met het Openbaar Ministerie”. Desgevraagd zei Nordholt dat een ruime meerderheid van de mensen die zijn aangehouden op verdenking van het plegen van een overval bestaat uit tweede en derde generatie migranten.

De politie volgt dikwijls groepen, waarvan men weet of vermoedt dat zij een overval voorbereiden. Pas vlak voor dat de geplande overval daadwerkelijk plaatsheeft slaat de politie toe. De arrestanten kunnen dan slechts worden beschuldigd van onwettig wapenbezit. Een wet ter bestraffing van het voornemen een strafbaar feit te plegen ligt op dit moment ter behandeling bij de Raad van State.