Ritzen: voorlichting moet angst voor hoge studieschuld wegnemen

ROTTERDAM, 11 april - Hoge studieschuld kan ertoe leiden dat minder mensen gaan studeren, maar dit effect kan door een goede voorlichting ongedaan worden gemaakt. Dat zei minister Ritzen (onderwijs) vanmorgen in de Tweede Kamer bij de behandeling van een aantal wetsvoorstellen die een bezuiniging op de uitgaven voor de studiefinanciering regelen.

Het hele pakket maatregelen moet in 1995 een bezuiniging met zevenhonderd miljoen gulden opleveren. Maar doordat de Raad van State het wetsvoorstel voor privatisering van de studieleningen heeft afgekeurd en de privatisering voorlopig niet doorgaat, levert ook een deel van de andere maatregelen de eerstkomende tijd geen geld op. De verhoging van het collegegeld en de bevriezing van de basisbeurs kunnen door veel studenten worden gecompenseerd door extra geld te lenen, wat op de begroting van Ritzen blijft drukken. In 1991 zit de minister daardoor - naast andere nog niet gedekte gaten - nog met een extra gat van zo'n tien miljoen gulden. In 1992 gaat het om veertig miljoen gulden.

De oppositie in de Kamer vindt dat de minister beter alle maatregelen kan opschorten. Dan heeft hij de tijd om het stelsel als geheel nog eens tegen het licht te houden en en er niet alleen “als boekhouder”

naar te kijken, zoals de VVD opmerkte. Behalve de oppositie vindt ook de PvdA dat de minister beter met de meeste maatregelen kan wachten tot duidelijkheid bestaat over de privatisering van de studieleningen.

Een ruime meerderheid leverde scherpe kritiek op het voorstel van de minister om de periode waarin studenten recht hebben op een basisbeurs te beperken tot de officiele cursusduur plus een jaar. De verschillende woordvoerders wezen de minister erop dat de universiteiten in veel studierichtingen het onderwijs niet hebben afgestemd op de gebruikelijke en voorgeschreven cursusduur van vier jaar. Daardoor zou het voor studenten vrijwel onmogelijk zijn de studie ook in vier jaar af te ronden.

Zij willen dat de minister nu ook de universiteiten harder aanpakt om hen hun bijdrage aan een kortere studieduur te laten leveren en daarvoor niet alleen de studenten te laten opdraaien. Volgens Ritzen is dat ook niet het geval. De universiteiten hebben toegezegd meer aandacht te besteden aan de organisatie van de opleidingen waardoor studenten zullen afstuderen. Sancties op naleving van die toezegging zijn niet aan de orde, zo meent Ritzen. “Wel zullen ze op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken.”