Polen: samen illegale autohandel bestrijden

DEN HAAG, 11 april - De Poolse politie wil samenwerken met de Nederlandse politie om de invoer van gestolen auto's in dat land in te dammen. De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) heeft daarover onlangs gesproken met de Poolse autoriteiten, aldus een woordvoerder van de CRI.

In Utrecht leidde begin deze week de automarkt tot ernstige overlast in de wijk Tuindorp. Vele Polen hadden daar een sluikroute gevonden om toch nog de afgezette markt te bereiken. Voor handelaars in tweedehands auto's hadden er geen beperkende maatregelen hoeven worden getroffen, maar de omwonenden dachten daar anders over. De Utrechtse politie had de handen vol aan het in goede banen leiden van de kooplustigen. De aanwezige handelaren waren weinig ingenomen met de plotselinge aandacht van de pers voor hun negotie. Fotografen werden met lijfelijk geweld gedreigd wanneer zij transacties zouden vereeuwigen.

In eerste instantie worden er vooral gegevens over autodiefstallen en illegale handel uitgewisseld, aldus de woordvoerder. Zo wil de Poolse politie kunnen achterhalen of een verdachte auto in Nederland als gestolen te boek staat.

Er bestaat nog geen duidelijk beeld van de illegale invoer van auto's in Polen, maar als de legale handel toeneemt leidt dat meestal ook tot een toename van de illegale handel, aldus de CRI-woordvoerder. De Polen willen dan ook eerst een beter idee van de omvang van het probleem krijgen.

Het overleg met de Polen is een gevolg van de recente toetreding van dat land tot Interpol, de internationale politieorganisatie. De CRI verwacht ook in de toekomst op andere terreinen nauwer te gaan samenwerken met de Polen. Ook met Tsjechoslowakije en de Sovjetunie, twee andere Oostbloklanden die onlangs tot Interpol zijn toegetreden, worden de banden aangehaald.