Oude brieven gevonden van Ter Braak

ROTTERDAM, 11 april - Tussen de nagelaten papieren van M. J. W. Holleman in Zutphen heeft historicus Leon Hanssen 27 brieven en (prent)briefkaarten van Menno ter Braak (1902-1940) gevonden.

Het zijn de vroegste brieven van Ter Braak die tot nu toe bekend zijn.

Holleman, die in december 1990 overleed, zat bij Ter Braak op het gymnasium in Tiel, maar deed een jaar eerder dan Ter Braak, in 1920, eindexamen. De correspondentie begint wanneer Holleman in Amsterdam gaat studeren.

“De correspondentie is van groot belang,” aldus Hanssen, “omdat het de oudste brieven van Ter Braak zijn die we kennen. Ze vertelt ons iets over hoe Ter Braak tegenover vriendschap stond: hij had een hoogstaand idee van vriendschap en hechtte daar veel belang aan. We wisten dat in de jaren twintig D. A. M. Binnendijk een boezemvriend was en later E. du Perron. Nu weten we ook meer over zijn middelbare-schooltijd en de belangrijkste vriendschap uit die periode.”

In de brieven schrijft Ter Braak ook over zijn groentijd bij het Amsterdams Studentencorps, die hij wegens ziekte niet afmaakte. De brieven onthullen details over voorvallen tijdens die groentijd, die Hanssen nu nog niet naar buiten wil brengen. Hanssen, die verbonden is aan de Katholieke Universiteit Brabant, schrijft een biografie van Ter Braak en bezorgt de uitgave van de verzamelde brieven van Ter Braak.

Inmiddels heeft hij ongeveer drieduizend brieven van en aan Ter Braak bij elkaar. Hij sluit niet dat hij nog meer en nog oudere brieven van Ter Braak boven water krijgt.