Notering HCS geschrapt en hervat

ROTTERDAM, 11 APRIL. De notering van HCS Technology is vanochtend om 10.14 uur opgeschort, nadat Het Financieele Dagblad had berekend dat de onderneming eigenlijk een negatief eigen vermogen had.

HCS heeft samen met zijn accountant KPMG vandaag rond het middaguur de commissaris van de notering een brief gestuurd waarin uiteen werd gezet dat het eigen vermogen van de onderneming nog steeds 40 miljoen gulden positief is.

Reden voor wat HCS bestempeld als een “misverstand” zou kunnen zijn dat in die 40 miljoen gulden een (verplicht) converteerbare lening groot 90 miljoen is opgenomen. Die lening is nu nog rentedragend is en moet uiterlijk in oktober 1995 door de houders ervan worden omgezet in aandelen.

HCS had vorig jaar een eigen vermogen van 180 miljoen gulden. In verband met de overneming van vooral het bedrijf Infotec en een stelselwijziging werd 140 miljoen gulden van de eigen vermogen afgeboekt.

Na de verklaring van HCS is de notering van het aandeel hervat. De koers was onveranderd zeven gulden.