Militairen beschikbaar

DEN HAAG, 11 april - Nederland is bereid, als de VN daar om verzoekt, militairen naar Irak te sturen. De militairen zouden in VN-verband beschikbaar zijn om toe te zien op de naleving van de wapenstilstand. Ook zou Nederland, als daartoe door de VN zou worden besloten, kunnen optreden in de Koerdische kwestie.

Minister Ter Beek (defensie) heeft dit gisteren gezegd tijdens een bezoek aan Egypte. Ter Beek zei hoe dan ook verzoeken in overweging te willen nemen om troepen te sturen die moeten toezien op VN-resolutie 687. In deze resolutie staan de voorwaarden voor de wapenstilstand met Irak. De minister denkt dat Nederland vooral op het gebied van de ontmanteling van de chemische wapens een bijdrage kan leveren.

Het is onwaarschijnlijk dat de VN een beroep zullen doen op Nederland. De voorkeur gaat uit naar waarnemers uit Scandinaviasche landen en de Arabische wereld. Leden van de alliantie tegen Irak zullen volgens waarnemers bij de VN nu niet in aanmerking kunnen komen.