Lynx

In aanvulling op het bericht dat Natuurmonumenten wil nagaan of op de Zuidoost-Veluwe lynxen zouden kunnen leven is het wellicht aardig te melden dat tijdens de oorlog een lynx zich geruime tijd heeft weten te handhaven in de omgeving van Oosterbeek.

Duitse troepen hadden het dier in 1941 uit Finland meegebracht en hebben het, voor het vertrek naar het oostfront, in het bos achtergelaten. Al gauw deden berichten de ronde dat er een leeuw in het bos zat en er schijnen ook nog jagers op pad te zijn gegaan.

Zonder resultaat overigens, want die zochten op de grond, terwijl de lynx uit een hoge boom belangstellend zal hebben toegekeken. Het dier is naar ik meen twee jaar later dood gevonden; doodsoorzaak onbekend.

    • Jan Swart